Vozni park

DISTRIBUCIJA

Naše proizvode redovno distribuiramo u namjenskim vozilima koja posjeduju hlađenje tako da i u najtoplijim danima dobijate uvijek rashlađenu robu na temperaturi od 2 - 6C.